Är du orolig för att du spelar för mycket, eller för att någon i din närhet gör det. Minst fyra av nio kriterier nedan ska vara uppfyllda för att få diagnosen hasardspelssyndrom. Testa och se hur du själv ligger till.

Tänker ständigt på spel.Behöver spela för allt större summor för att nå önskad spänningseffekt.Har misslyckats flera gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta med spelandet.Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa eller sluta med spelandet.Spelar för att fly från problem eller dämpa nedstämdhet.Försöker vinna tillbaka förlorade pengar.Ljuger för att dölja omfattningen av spelandet.Har genom spelandet äventyrat någon viktig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet.Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk krissituation som uppstått genom spelandet.