I oktober 2017 beslutade regeringen att Sverige skulle bli ett föregångsland när det kommer till att digitalisera skolan och en digitaliseringsstrategi klubbades igenom. Ungefär samtidigt startade en rörelse som ville göra skolan till en porrfri zon.

– Digitaliseringsstrategin klubbades igenom hastigt och ganska ogenomtänk eftersom den saknar förebygande riskbedömning gällande barns- och elevers hälsoperspektiv, säger Elsa Lantz, en av grundarna till föreningen Porrfri barndom.

Hon menar att i och med att skolorna digitaliseras måste även ett arbete för att skydda barn och ungdomar från exponering av porr starta. Elsa Lantz berättar att många barn som hört av sig till en Porrfri barndom kräver att skolorna ska vara fria från porr.

Artikelbild

| Amanda Coronel jobbar som barnmosrska på ungdomsmottagningen i Uppsala city. Hon tror att satsningar på sexualundervisning borde prioriteras framför porrfilter.

– Det minsta vuxenvärlden kan göra är att tillgodose dem, säger Elsa Lantz.

Porrfri barndom arbetar bland annat för att frågor som porr och sex ska diskuteras mer i skolorna och att alla skolor ska införa så kallade porrfilter – för att begränsa tillgången till porr i skolornas nätverk.

– Porren är barns främsta källa för sexualkunskap från väldigt tidig ålder, säger Elsa Lantz.

Pojkar är i genomsnitt tolv år när de aktivt börjar söka efter porr och flickor är 13 år, enligt Uppsalaforskaren Magdalena Mattebo. Hennes forskning visar även att tio procent av pojkarna konsumerade porr dagligen.

Artikelbild

| Maria Ahlin startade Changing attitudes 2008. De utbildar om sexistiska och ojämställda attityder som kan leda till sexköp.

– Vi ser en tydlig och alarmerande trend att barn utsätter varandra för det de ser i nätporren. Barn gör som vuxna gör, säger Elsa Lantz och fortsätter:

– Unga killar hör av sig till oss för att berätta att de inte kan sluta att titta på porr. Första gången trodde jag att det var ett skämt, att de hörde av sig till mig, men de vet inte vart de ska vända sig.

Artikelbild

| På ungdomsmottagningen kan ungdomar få information om allt som rör sex och samlevnad.

Changing attitudes, som bilades i Uppsala av Maria Ahlin, utbildar om sexistiska och ojämställda attityder som kan leda till sexköp. En del i deras arbete är att berätta om ett samband mellan porr och sexköp.

– Vårt arbete bygger på 50 år av forskning om de här sambanden. Det man kortfattat kan säga är att det finns samband i forskningen mellan porrkonsumtion och aggressiva attityder. Det är en riskfaktor för sexualbrott, säger Maria Ahlin.

Artikelbild

Sedan 2008 har hon varit drivande i Changing attitudes. Allt startade som ett projektarbete. Nu har organisationen över 6 000 medlemmar. Maria Ahlin tror att det är viktigt att belysa porrens påverkan på ungdomars syn på sex och vad attitydförändringar kan leda till.

– Om vi ska förbygga sexköp, hur gör vi då? Vi tror att man måste prata om det som leder till sexköp. Var hittar man sexistiska ojämställda attityder? Det hittar man bland annat i porren, säger hon.

Artikelbild

Amanda Coronel, barnmorska på ungdomsmottagningen i Uppsala city, kommer ofta i kontakt med ungdomar som behöver diskutera sex.

– Det man provar på som förstagångssex är i dag kanske lite mer varierat. Synen på vad som räknas som sex är vidare, vilket för många ungdomar också kan vara någonting positivt. Analsex är lite vanligare och det skulle man kunna tänka sig att det kommer från att ha tittat på porr, säger Amanda Coronel.

Artikelbild

Hon tror inte att porrfilter i skolan skulle hindra barn och ungdomar från att få tillgång till porr. I stället förespråkar hon större satsningar på exempelvis sexualundervisning i skolan och att de vuxna i ungdomarnas närhet vågar diskutera sex och ungdomarnas tankar och erfarenheter kring det.

– Jag kan tycka att det viktigaste är att det finns en motvikt till porren. För många unga kan den annars bli den enda informationskällan till sex.

2015 gjorde Skolverket en undersökning, IT-användning och IT-kompetens i skolan, som visade att 44 procent av landets skolor hade ett porrfilter. I juni i år presenterade kvinnoförbundet S-kvinnor en undersökning i samma ämne där det framkom att allt fler kommuner börjat införa filter. Andelen hade ökat till 57 procent.

Uppsala kommun var tidiga och installerade ett filter redan 2003.

– Skolan pratar jättemycket om säkerhet på nätet och vikten av kritiskt tänkande, säger Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare för Uppsalas grundskolor, som har fokus på digitalisering i grundskolan.

Hon tror att det är viktigt att inte se porrfilter som en 100 procentig lösning. Det finns dessutom kritik mot att porrfilter kan vara kontraproduktiva.

– Ett filter kan invagga personal och vårdnadshavare i en falsk trygghet och ge en bild av att vi inte behöver diskutera frågorna på skolan, säger Sara Lundberg.

I Uppsala län har alla kommuner utom Heby infört porrfilter i skolorna. Tomas Bergström (L), ordförande i bildningsnämnden i Heby kommun, visste inte om att det inte fanns ett porrfilter i skolorna.

– Att införa det i skolorna har inte varit uppe för diskussion, vad jag vet. Jag skulle kunna ta upp det, säger han.