När en elev inte går till skolan kan det bli en kris för hela familjen. Och vägen tillbaka kan vara lång. Speciellt om barnet har varit hemma från skolan mycket och under lång tid.

– Tiden är en jätteviktig faktor, säger Per Åström, projektledare på Uppsala kommun.

Det gäller att få i gång insatser, anpassade för elevens behov, så snart som möjligt. Eleven behöver en handlingsplan för att stegvis, långsamt komma tillbaka till studiemiljön.

– Många av eleverna som vi jobbar med har ångestproblematik, utvecklad depression och svårigheter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Per Åström.

Han är en av de tre nya koordinatorer som jobbar operativt för att samordna utbildningsförvaltningens, socialförvaltningens och omsorgsförvaltningens insatser för barn med hög frånvaro från skolan. Sedan januari i år har 30 barn och unga i Uppsala kommun fått stöd från koordinatorerna för att säkerställa att barnen och familjerna får rätt insatser i rätt tid.

– Vi ser att det är viktigt att involvera eleverna och vårdnadshavarna i arbetet. Det är viktigt att prata med eleverna och räta ut eventuella frågetecken.

De tre koordinatorerna kopplas in när skolans insatser för en elev inte räcker till. Just nu köar över 30 barn för att också få samordnat stöd via koordinatorerna.

Så här långt har det nya projektet gett positivt resultat. Speciellt för elever som har medelhög skolfrånvaro. Det är svårast att stötta de som har flest frånvarotimmar.

– Oftast är det en sak som har utlöst frånvaron, men sedan är det andra faktorer som upprätthåller den. Det kan bli normen att vara hemma och det kan skapa ångest och depression. Det gäller att få stöd så tidigt som möjligt, betonar Per Åström.

Han menar att det också finns ett mörkertal, elever vars frånvaro ännu inte uppmärksammats. De drabbade finns i alla samhällsklasser.

Per Åström poängterar att arbetet för att hjälpa eleverna tillbaka till skolan är viktigt.

– Att gå ut grundskolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns för att förebygga psykisk ohälsa och kriminalitet senare.

Koordinatorernas tjänster finansieras till och med 2019 med medel från utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden.