Hur gör man om man vill bredda sin vänskapsskara till fler generationer än den man själv tillhör? Ulrika Sandström, 25 år, har alltid tyckt om att umgås med äldre människor men har känt att det har varit svårt att hitta forum för att bygga nya relationer. I dag är hon med i föreningen Äldrekontakt som anordnar regelbundna fikaträffar för dem ensamma människor över 75 år.

– Att se ensamma äldre människor är det värsta jag vet. Det finns små saker som uppskattas väldigt mycket: en ny vänskap eller lite sällskap då och då, berättar hon.

Volontärerna arbetar som fikavärdar eller chaufförer och bjuder tillsammans på fika hemma hos de olika värdarna en gång i månaden. Ulrika Sandströms grupp består av sju äldre kvinnor som fram till den första träffen var främlingar. Hon berättar att de första fikatillfällena hade en känsla av blind dating över sig men att kvinnorna i dag har gått över till att referera till varandra som ”en familj”.

Även om huvudpunkten är att de äldre deltagarna ska få träffa varandra så uppstår många möten och diskussioner också mellan generationerna. För Ulrika Sandström har ett djupare band växt fram och i dag ser hon kvinnorna som sina extra mor- eller farmödrar.

– Alla volontärer saknar umgänget med den äldre generationen på ett eller annat sätt. När man ser hur enkelt det är att göra något bra så finns det ingen anledning att inte fortsätta.