Hon bjuder in till sin välbevarade lägenhet på Övre Slottsgatan med kakelspis och vedeldad ugn. Fönsterna drar men lägenheten värms upp av Matilda Corazóns dream board – ett kollage med urklippta ego-boostande meningar och ord. ”100% pepp & inspiration”, ”Vänskap är en livlina”, ”Ta för dig”, ”Ät rent & må bättre”, ”Sexpack”, ”Hälsa”, ”Dance”...

– Livet har sina ups and downs. Under deppiga perioder tittar jag på orden, tar nya tag, säger Matilda Corazón. Hon andas in för att med hela kroppen visa hur ett nytt andetag kan ge kraft för att gå vidare.

Matilda Corazón är i dag danslärare på sitt nystartade dansföretag. Hon undervisar i ladystyling och i pardans i både kizomba och bachata. Att Matilda Corazón kan erbjuda ladystyling – dansklasser med bara kvinnor – säger hon är något unikt i Uppsala. Lektionerna ger kvinnor tillfälle att lära känna sina kroppar, känna sig vackra och sexiga utan att behöva tänka på vad män tycker. För en gångs skull.

Respekten för varandra, vikten av samtycke och medvetenheten om att man får säga ifrån är tre budskap som genomsyrar Matilda Corazóns liv – privat likväl som professionellt. Frågorna är jätteviktiga för henne, i synnerhet på dansgolvet där man ofta kommer nära varandra, och gränsen mellan vad som är okej och inte okej kan upplevas otydlig.

– Det är helt okej att ställa till en scen om något inte känns bra och man inte vill, säger Matilda Corazón med emfas.

Hennes stora blå ögon glöder, inte av glädje som tidigare, utan av engagemang och ilska. Matilda berättar för mig att hon själv varit rädd för att säga nej på dansgolvet. Att hon inte förmått att fysiskt trycka ifrån. Att nej har tolkats som ja, och att det vid ett tillfälle har slutat i ett sexuellt övergrepp. I dag pratar hon öppet om händelsen.

– Jag har ingenting att skämmas över. Problemet är att tjejer skäms när de blivit utsatta för sådana här fruktansvärda saker. Det är fel!

Som bidrag till att uppmärksamma sexuellt ofredande har Matilda Corazón gjort kortdansfilmen The Truth i vilken hon själv dansar.

Hon visar filmen. Hon står ensam på dansgolvet och ger uttryck av starka känslor med både kroppsspråk och minspråk. Matilda förklarar att filmen inledningsvis ska förmedla att det för utomstående är omöjligt att förstå hur ett offer för sexuellt ofredande känner. Därefter går hennes dansstil över till mer aggressiv och bortstötande. Med filmens avslut vill hon förmedla hur man, trots känslan av hopplöshet, kan hitta sin egen styrka.

– Meningen med filmen är att lyfta debatten. Saying no means no, saying nothing doesn’t mean yes. Samhället låter alltför ofta de mest utsatta fortsätta vara offer. De frågorna måste få ta mer plats, säger Matilda Corazón.

Filmen finns på hennes facebooksida och hennes hemsida, och Matilda vill att den ska ses av fler.

– Jag vill sprida budskapet, och jag tror att dans är ett tillräckligt kraftigt redskap som skulle få genomslag.

Matilda Corazón vill också bidra på andra sätt genom sin dansundervisning. Hon menar att dans kan fungera stärkande i olika typer av relationer. Dans som terapeutiskt verktyg kan kombineras med professionell psykologi i till exempelparrelationer, menar Matilda Corazón som i grunden är utbildad beteendevetare med inriktning på psykologi.

– Vid problem i en relation är det vanligt att man slutar röra vid varandra. För att kunna prata mer om problemet kan dans vara nyckeln till framgång i samtalet.

– Att röra vid varandra är jätteviktigt. När jag har haft privatlektioner med blivande makar är det intressant att se hur de lär sig tillsammans, kommunicerar med varandra och hur de lyssnar på varandra. Jag vill använda mina kunskaper i psykologi och beteendevetenskap tillsammans med dansundervisningen för att hjälpa människor kommunicera på andra sätt än genom ord. Dansen är ett bra hjälpmedel för att stärka relationer, säger Matilda Corazón.

Hon lägger till att det inte nödvändigtvis måste vara par som kan finna stöd i dansen.

– Banden mellan mina elever och mig har fått vissa att öppna upp sig, börjat prata. Dansen har skapat en tillit mellan oss.

Matilda Corazón berättar för mig hur kroppskontakt får signalsubstanser att flöda i kroppen. Dopamin, serotonin och oxytocin är alla ämnen som aktiveras vid exempelvis en kram – ämnen som får oss att känna motivation, välbehag och ökar vår tillit till varandra.

– Men för att det ska hända måste vi kramas länge, eller dansa, säger Matilda. Dansen kan få förtroendet för varandra att öka, och då kan det bli lättare att prata med varandra i en relation.

För Matilda har dans fungerat som tillflyktsort, som fristad, som budskapsförmedlare, som terapi och stärkande. I framtiden strävar hon efter att utöka utbudet av tillfällen där dans får spela en djupare roll och där flera får känna samma sak.

Matilda Corazón vet vad hon tycker och vad hon vill. Om hon är klar på vad hon tycker räds hon inte att säga det. Livet har sina ups and downs. Men som den fighter och pedagog hon är säger hon bestämt,

– Bryt ihop och gå vidare!