– Nej, det finns inget i socialtjänstlagen som säger att trillingföräldrar ska få hjälp av kommunen. Det görs en individuell prövning av varje familj. Det som avgör är om behoven finns, säger Elisabeth Kántor, socialchef, Enköpings kommun.

Hon uttalar sig inte specifikt om Frida och Petter Högbergs fall utan i generella ordalag.

Vad ska till för att trillingföräldrar ska få hjälp? Räcker det att vara ensamstående eller om något av barnen har funktionshinder?

– Att vara ensamstående förälder berättigar inte heller automatiskt till hjälp. Men har något av barnen ett funktionshinder kan föräldrarna ansöka om hjälp enligt LSS, säger Elisabeth Kántor.

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Så månader av extrem sömnbrist räcker inte?

– Att föräldrarna behöver avlastning är inte skäl i sig självt, säger Elisabeth Kántor.

Enligt socialtjänstlagen har trillingföräldrar rätt att söka hjälp hos kommunen där de bor. De kan alltså vara berättigade till hjälp i form av hemtjänst eller andra stödåtgärder.

– Vi ansökte om två timmars hemtjänst om dagen. Hade vi fått det hade en av oss kunnat passa på att sova eller gå ut på en promenad, säger Frida Högberg.

– Både Frida och jag tränade mycket förut för att hålla oss i form, men det finns inte en chans att orka det nu. Man är helt slutkörd, säger Petter Högberg.

Än så länge får båda två vabba (vara hemma från jobbet för vård av sjukt barn) eftersom Liv har hjärtfel.

Margareta Widell är ordförande i Svenska tvillingföreningen som också organiserar trillingar. Hon är van vid att trillingföräldrar inte får hjälp från sina kommuner.

– Tyvärr är det här vanligt och beror på att det saknas ett nationellt regelverk för hantering av trillingar. Det borde inte vara upp till den enskilda kommunen. Självklart orkar inte trillingföräldrar utan hjälp. Det är så intensivt. De går miste om så mycket sömn och behöver en chans att sova ikapp, annars löper de stor risk att bli utbrända. Man behöver vara tre vuxna, i all fall delar av dagen, säger hon.

Finns det kommuner som ger trillingföräldrar hjälp?

– Ja, absolut! Det gäller att bo i rätt kommun där man förstår behovet, säger Margareta Widell, och tillägger att det inte får bli som inom dagens äldrevård, där effektiviteten nått taket på bekostnad av omvården.

– Föräldrarna måste få tid och ha ork att ägna sig åt sina barn och ge dem den omtanke och kärlek som de behöver.