Elaine Eksvärd,föreläsare och vd för retorikbyrån Snacka snyggt:

Det svåraste är att hålla balansen mellan ens autentiska jag och det professionella. En talare som bara låter professionell utan att vara det minsta personlig är inte rolig att lyssna på, och den som är för privat får svårt att bli tagen på allvar. När det gäller röstanvändandet bör man tänka på att gå ned i tonläge när man avslutar en mening. Många, framför allt kvinnor men även män, tenderar att höja tonläget där. Men då låter det som en fråga snarare än ett påstående. Det är också viktigt att variera sitt tonläge, då låter rösten mer uttrycksfull och blir trevligare att lyssna på. Generellt är kvinnor bättre än män på att inte låta monotona.

Lena Lid Falkman,forskare, föreläsare och skribent med inriktning på ledarskap och retorik:

Artikelbild

Lena Lid Falkman.

Inom retoriken talar man om ethos, som beskriver talarens karaktär och trovärdighet. Hur vi uppfattar en person påverkar oss mer än fakta och statistik som hen presenterar. Retorik och ledarskap är könsmärkta i dagens samhälle. Kvinnor bedöms på ett annat sätt än män, oavsett deras budskap. Kvinnliga politiker får oftare kommentarer kring sin personlighet eller sitt utseende. Det kan vi förändra genom att skapa medvetenhet. Makt förknippas med att prata länge, mycket och högt. Många kvinnor skulle vinna på att öka volymen, men samtidigt tänka på att gå ned i ett lägre register. Att prata tydligt är också viktigt. Framför allt måste vi visa att vi kan ta plats. Kvinnliga chefer som inte ber om ursäkt när de hörs och syns får ofta nidord. Men det är bättre än att inte märkas alls.

Nina Buchaus,fil kand i retorik och med retorikföretaget Crevi Retorik:

Kvinnor har livligare intonation och talar snabbt. Dessa uttryck är positiva när vi vill inspirera och motivera. Men om vi använder dem när vi vill förmedla beslutsamhet och auktoritet uppfattas vi som icke trovärdiga. När kvinnor uttrycker sig starkt kan de uppfattas som ”gapiga”. Många kvinnor känner att ”det låter som om jag skriker” när jag ber dem höja röststyrkan. För att göra sig hörda och tas på allvar behöver kvinnor ta mer plats med kroppen, vilket många tycker är att ”uttrycka sig manligt”. Då svarar jag att det inte är manligt att stå stadigt utan ett nödvändigt sätt att uttrycka sig trovärdigt och tydligt. ”Ingenting höjer auktoriteten så som tystnaden”, sa Charles du Gaulle. Konstpausen är också en mental utmaning: att våga vara tyst och ha andras blickar på sig kan kännas obehagligt. Utan konstpausen blir budskapet otydligt och mottagaren snabbare okoncentrerad.