Orsaken är att Datainspektionen, DI, har gett tillstånd till 16 kameror. Dessa ska monteras vid porttelefoner i anslutning till bland annat ingång 100, onkologen, reumatologen och ambulansintaget.

Besökarna får kamerabevakas enbart i samband med att de ringer på entrédörren och högst 40 sekunder därefter. 

Syftet med övervakningen är att "förebygga och förhindra brott genom att säkerställa att inte obehöriga ges tillträde till lokalerna", enligt tillståndet.

DI menar att intresset av att förstärka säkerheten väger tyngre än integritetsintresset.

Akademiska sjukhuset har angett att kamerorna behövs eftersom det inte finns personal som kan övervaka de aktuella dörrarna.