Forskare vid University of Washington i Seattle, USA, har kartlagt hur vi upplever vårt hälsotillstånd i relation till ålder. För att göra det började de med att kartlägga hur en genomsnittlig person i världen mår vid 65 års ålder med hjälp av databasen Global Burden of Diseases, med uppgifter om hälsoläget i 195 länder.

Utifrån detta räknade de fram vid vilken ålder olika nationaliteter kände sig lika pigga. Studien, som Sydsvenskan skrivit om, visar stora skillnader i världen, vilket inte är överraskande.

I Japan och Schweiz känner sig en 76-åring som en genomsnittlig 65-åring, medan en invånare i Papua Nya Guinea känner sig som 65 redan vid 45 års ålder.

I USA är skillnaden mellan upplevd och faktisk ålder inte så stor. Den amerikan som känner sig som 65 har fyllt 68,5 år.

I Sverige känner sig den som fyllt 73,3 år pigg som en genomsnittlig 65-åring. Därmed placerar vi oss på 18:e plats i världen. När forskarna också ser till antalet år som präglas av sjukdom och ohälsa får Sverige en ännu bättre placering på listan, tionde plats, enligt Sydsvenskan.

Studien har publicerats i tidskriften The Lancet.