Ekonomi Försäkringsbolagen har hittills betalat ut 266 miljoner kronor i ersättning för skador orsakade av stormen Alfrida, som drabbade Sverige i januari.

Totalt rör det sig om knappt 11 000 skadefall, och den genomsnittliga ersättningen uppgick till drygt 25 000 kronor per skada, skriver branschorganisationen Svensk Försäkring i ett pressmeddelande.

Alfrida orsakade bland annat omkullblåsta träd som skadade bilar och fastigheter och takpannor som blåste av hus. Svensk Försäkring räknar med att kostnaderna kan öka längre fram när skador upptäcks på exempelvis fritidshus som inte besökts vintertid.

Orkanen Gudrun, som härjade 2005, orsakade över 90 000 skador till ett belopp av knappt 3,8 miljarder kronor.