Västerleden, Gröngarn, Lillkyrka. Det är bara några av de platser som kommunen har anlagt blomsteråkrar på denna sommar.

– Tanken är att åkrarna ska väcka tanken kring biologisk mångfald i kombination med att vi vill skapa attraktiva platser i kommunen, säger kommunens stadsträdgårdsmästare Mona Bergius.

Blomsteråkern på Gröngarn är en av de nya för i år. Flera stigar syns bland blommorna, där folk har gått runt och plockat med sig buketter hem. Något som kommunen också uppmuntrar:

Artikelbild

| Kommunens anlagda blomsteråker på Gröngarn.

– Människor tror att det ska vara lite som i Drömparken, men när de frågar oss om de får plocka från åkrarna säger vi alltid ja, säger Mona Bergius och fortsätter:

– Man får gärna ta del av åkern. Den uppskattas mycket.

Förutom att vara trevliga är tanken också att åkrarna ska bidra till den biologiska mångfalden, med örter, blommor, men också fjärilar, humlor och bin.

De olika blomsteråkrarna i kommunen har olika fröblandningar och olika jordmåner, vilket innebär att alla är unika.

Artikelbild

| Stadsträdgårdsmästaren Mona Berguis på blomsteråkern på Gröngarn.

– Det finns olika förutsättningar hos alla åkrarna, säger Mona Bergius.

Åkrarna sköter sig själva och det enda som kommunen gör är att rensa undan tistlar.

Artikelbild

| Blomsterprakt på Gröngarn.

Hur länge tror ni att de här åkrarna håller sig?

– Som sagt är det svårt att veta, men vi siktar på tre år. Vi tror att den tidsperioden räcker för att de ska hålla sig vackra och tillföra mervärde till området, säger Mona Bergius.