Vad går ert projektarbete ut på?
- Vi samlar in pengar till en skola i Afghanistan, Girls High School. Vi samarbetar med Svenska Afghanistan Kommittén som håller på med många olika projekt i Afghanistan som bland annat har med utbildning att göra. Vi har anordnat ett föredrag på Bolandskolan där en man från SAK kom och berättade om vart pengarna går, och vad de används till. Vi ska även sätta upp en plansch i skolan där vi redovisar vårt arbete, och så ska vi ha en utställning där vi visar afghanska kläder.

Hur har ni samlat in pengarna?
- Vi har gått runt med bössor i skolan, och så har vi stått på stan med banderoller och uppmanat folk att bidra. Jag vet inte riktigt hur mycket vi har fått in hittills eftersom bössorna är plomberade, men det är en hel del i alla fall. Skolan i Afghanistan kommer att kunna köpa skolmaterial och plastmattor att lägga på marken för utomhuslektioner.

Hur fick ni idén till projektarbetet?
- Jag själv kommer från Afghanistan, och min syster har varit i engagerad i Svenska Afghanistan Kommittén, så det var hon som tipsade oss.