Berätta om UF Erase.
- Vi började leta efter problem i vår vardag och fann ett problem i klassrummet. Alla som använder whiteboardtavlor har stött på problemet med att skriva fel. Det kan till exempel röra sig om en matematisk uträkning där en siffra inte stämmer och därför behöver suddas ut. Att då använda sig av det vanliga whiteboardsuddet leder ofta till att en oönskad mängd av texten eller uträkningen försvinner. Alternativet är att använda sig av fingret, men det är inte den optimala lösningen. Vi kom på en lösning! Genom att whiteboardsuddet fästes bakpå pennan är det aldrig svårt att hitta och finns alltid till hands.

Vad är ett UF-företag?
- Ett UF Företag är en form av projektarbete som går ut på att man under ett år driver ett företag. Man ska alltså ha en affärsidé, en vara eller tjänst som man säljer. Man får själv skaffa fram startkapital genom att sälja riskkapital som ska betalas tillbaka vid årets slut om ekonomin tillåter.

Tips till framtida ung företagare?
- Mitt främsta råd till blivande UF-företagare är att tro på sin idé. Var inte rädd för att ta kontakt med människor, oavsett om det är en producent eller kund. Börja i tid och skjut inte upp arbetet!