Kanske har du ett barn som är runt tio år. Eller ett syskon eller barnbarn i den åldern. Tänk dig nu att den tio­åringen försvinner. Spårlöst. Utan att någon gör något. En otänkbar situation, men som sker regelbundet med ensamkommande flyktingbarn.

– Det är som att de barnen inte är värda ett skvatt i jämförelse med svenska ungdomar, säger Sara Nygren, social­sekreterare i Uppsala.

Hon och hennes kollegor berättar att de upplevt en ökning av ensamkommande barn som försvinner. Framför allt yngre barn.

– Främst handlar det om gatubarn från nordafrikanska länder som har väldigt lågt förtroende för vuxenvärlden och som därför ofta tycks sky den, säger socialsekreteraren Ingemar Elfgren.

 

LÄS MER: Flyktingbarnen -  "Det finns ingen framtid i Eritrea"
LÄS MER: Flyktingbarnen - "Svårt att lära känna folk"
LÄS MER: Flyktingbarnen - "Mina barn ska aldrig bli lika illa behandlade"

Enligt personalen på social­jouren är problemet ingenting specifikt för Uppsala län. Enligt dem sker det främst i mindre kommuner ute i landet där barnen avviker från de HVB-hem där de är placerade.

– Vi får kännedom om dem därför att de många gånger dyker upp hos polisen i Uppsala som då kontaktar oss. Vi placerar barnet på ett boende medan polisen försöker reda ut var de kommer ifrån, säger Ingemar Elfgren

Migrationsverkets riktlinjer säger att kommunen där barnet placerats har ansvaret i minst två veckor efter försvinnandet. Men enligt Uppsalas socialjour avskriver mpnga kommuner ärendet redan dagen efter.

– I de fallen upplever vi att det är en ekonomiska fråga. Det kostar tusentals kronor att ha ett barn placerat och eftersom det saknas vårdnadshavare som ligger på och kräver att de ska hittas lämnas de många gånger till sitt öde, säger Sara Nygren.

Kjell-Terje Torvik, expert på ensamkommande barn vid Migrationsverket, är väl medveten om problemet.

– Vi diskuterar den här frågan regelbundet med Social­styrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

Varför kommer ni inte fram till en lösning?

– Ett dilemma är att vi har en föreställning om att barnen ofta gör det av egen fri vilja. Och om en person av egen fri väljer att försvinna efter exempelvis beslut om utvisning, så finns det många som anser att det är bättre för barnet att förbli gömt. Men vi kan hantera en svår situaion men om barnet är försvunnit är det kört.


LÄS MER: Flyktingbarnen - Rekordmånga flyr till Uppsala

LÄS MER: Flyktingbarnen - Risk för brist på gode män

LÄS MER: Flyktingbarnen - Här är de som bröder och systrar