Organisationen Företagarna arrangerade på Best Western hotell en valdebatt av det mer ovanliga slaget. Kvällens moderator Günther Mårder, vd för Företagarna, var klädd i en domartröja och lät politikerna ställa sig i olika delar av rummet beroende på vad de tyckte i olika frågor.

En av frågorna som togs upp var biltrafiken i city. Lars Friberg (MP) talade för färre bilar och fler cykel- och gångstråk i city. Viviane Obaid (C) höll inte med.

– Det behövs bilar i city för dem som bor långt från Uppsala och för de företag som behöver bilar, sa Viviane Obaid som tycker att det ska byggas fler p-garage i city.

Therez Olsson (M) höll med om att p-garage är en bra idé och framhöll att Moderaterna lagt fram ett förslag om 600 fler p-platser.

Caroline Hoffstedt (S) höll också med om att viss biltrafik är nödvändig för handel och transporter.

– Men det får inte heller bli för trångt i city. Jag tror att trängsel och bilköer kan göra att folk undviker city.

Claes Littorin från Landsbygdspartiet kallade situationen i city för en trafikinfarkt. Men då svarade någon att han nog inte hade besökt Hong Kong där det ofta råder trafikkaos.

Politikerna var mycket samstämmiga vad det gäller att försöka förbättra företagarklimatet. Men i en fråga hettade det till:

– Det är lätt för de rödgröna att säga att de ska skapa ytor för företagsetablering, men det behövs större ytor för stora företag som vill komma hit, tycker Mohamad Hassan (L).

När det gällde servicen och bemötandet från kommunens tjänstemän så sa Sarah Havneraas (KD) att det är många som inte tar klivet att bli egna företagare eftersom exempelvis bygglovshanteringen upplevs som krånglig.

På frågan hur bristen på arbetskraft ska lösas så svarade bland andra Tobias Smedberg (V) att de vill satsa på utbildning.

Många i publiken tyckte att kvällen varit givande och Anna Molin, ny ordförande för Företagarna i Uppsala, sammanfattade så här:

– Jag hoppas att vi kan hitta ett gemensamt arbetssätt mellan politiker och företagare, för vi vill ju alla arbeta för ett bättre Uppsala.