Kryptovalutan bitcoin rusar åter i värde, och är för första gången sedan förra året uppe kring 8 000 USA-dollar.

Under 2018 hade bitcoin en lång utförslöpa från värden på uppemot 20 000 dollar, till i vintras bara drygt 3 000 dollar. Men på senare tid har den stadigt stigit, vilket bedömare bland annat förklarar med ökad riskaptit på marknaden.

Valutan är kontroversiell, och föremål för allt hårdare regler, eftersom den inte stöds av någon centralbank.