Resultaten presenterades under ett seminarium i Uppsala på fredagen.
– Chefen är viktigare än allt annat, för personalen, för företagets möjligheter att rekrytera bra personal och för effektiviteten, säger Sofia Rasmussen på Kairos Future.

De senaste tio åren har chefens betydelse för de anställdas trivsel och effektivitet också blivit viktigare. Hälften av de jobbsökande kollar också upp chefen innan de går på jobbintervju.
– I USA har det börjat bli vanligare att föräldrar tar referenser på chefer när deras barn ska ut på arbetsmarknaden. Det förekommer till och med föräldradagar vid större rekryteringar så att föräldrarna ska få möjlighet att träffa barnens blivande chef. Det är curlinggenerationen som nu ska ut på arbetsmarknaden, säger Sofia Rasmussen.

Resultaten från undersökningen som bygger på Manpowers arbetslivspanel, Sveriges största, är i stora delar överraskande.
Bland annat framgår att stress inte i skapas av att de anställda har för mycket att göra. Den största stressfaktorn är i stället otydligt ledarskap med motsägelsefulla krav, följt av dålig stämning på arbetsplatsen, brist på struktur och regler samt ostimulerande arbetsuppgifter. Först på femte plats återfinns arbetsmängden som en stressfaktor.

Undersökningen visar också att de två viktigaste faktorerna för att få en bra, kreativ och effektiv organisation är att personalen har gemensamma intressen och hög utbildning.

När det gäller konflikter på arbetsplatsen visar det sig att de bäst blir lösta om parterna pratar med varandra eller om chefen griper in. I mellan 70 och 80 procent av fallen blir då konflikterna lösta. Ignorerade konflikter leder i 62 procent av fallen till försvårade problem med intrigerande, grupperingar och försämrad arbetsmiljö och effektivitet.