På måndagen presenterade Centerpartiet i Uppsala, på Fadimes plats, ett lokalt handlingsprogram mot hedersrelaterat våld och förtryck. Partiet gör rätt i att kavla upp ärmarna.

På plats den mulna decemberdagen fanns partiets riksdagsledamot Solveig Zander som i år är ambassadör för föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime, Unn Harsem som är ordförande för Centerpartiet i kommunen och Jonas Petersson som är gruppledare. Centerpartisterna vill bland annat permanenta det nationella kompetensteamet i Östergötland, och stoppa bidrag till föreningar eller samfund som exempelvis sanktionerar barnvigslar. 

I Uppsalas vill Centerpartiet inrätta ett kompetensteam, som stöd för socialsekreterare och andra som möter problematiken. ”Expertgrupper” finns på andra håll, i till exempel Västmanland har man kallat det "resursteam heder".

 

Tack vare aktörer som Tjejers rätt i samhället (Tris) har vi fakta på bordet. Tris rapport Ung018 visade till exempel att två tredjedelar av flickor med utomnordisk födda föräldrar inte helt får bestämma vem de ska gifta sig med. I år har Tris även riktat ljuset mot vuxna funktionsnedsatta som utsätts, i rapporten "Gömd och glömd". Funktionsnedsatta kan luras in i arrangerade äktenskap, och utsatta kan vara svåra att nå om en familjemedlem eller släkting är assistent eller god man.

Centerpartiet understryker att orosanmälningarna om misstänkt våld eller förtryck i hederns namn i Uppsala har ökat, med 290 procent sedan 2015. Både flickor och pojkar drabbas, likaså hbtq-personer. 

Runt om i svenska kommuner har det på senare år påfallande ofta varit Liberalerna som drivit på för kartläggningar och handlingsprogram mot hedersförtryck. L har länge haft politiker på alla nivåer - som nuvarande partiledare Nyamko Sabuni - som har uppmärksammat dessa problem. Storstäderna, med tillhörande segregationsproblem, har inte varit Centerpartiets hemmaplan. Därför är det extra glädjande att Centerpartiet i Uppsala så tydligt vill bekämpa hedersförtrycket. 

 

Som UNT tidigare har uppmärksammat finns det brister i socialtjänstens arbete. Av 52 orosanmälningar under en period ledde en klar majoritet inte till insatser. I bara ett fall kontaktades Tris, som kommunen har ett samarbetsavtal med, för rådgivning. Ett lokalt kompetensteam skulle kunna agera blåslampa. 

Att hedersförtrycket finns vet vi så här snart 18 år sedan mordet på Fadime. Kunskapen finns. Det som behövs är mod och vilja.