Ekonomi Den tjeckiska centralbanken inför skuldkvotstak för landets bostadssugna köpare. Det inkomstrelaterade lånetaket, som tas i bruk i oktober, ska hindra bostadslån som är större än nio gånger lönen.

Enligt centralbankschefen Jiri Rusnok är den bakomliggande förklaringen till skuldkvotstaket oron för hur den ökande utlåningen i Tjeckien skulle påverka landets finansiella system vid en kris.

"Även om vi inte är där nu så kommer det en dag då de goda tiderna vänder nedåt. Och när räntorna då stiger och arbetslösheten börjar öka skulle en stor andel av hushållen få bekymmer med utlåningssystemen, vilket i sin tur skulle påverka bankernas välmående negativt", kommenterar Rusnok i ett uttalande.

Vid årsskiftet var tjeckiska bostäder övervärderade med 14 procent, enligt tidigare beräkningar gjorda av centralbanken.