Ekonomi Containerhanteringen i Göteborgs hamn minskade dramatiskt förra året, enligt statistik från hamnen. Godsvolymerna på containersidan minskade med hela 19 procent 2017.

Enligt ett pressmeddelande från hamnen är det konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet som satt stora avtryck.

"Detta är ett tapp vi inte varit i närheten av tidigare i hamnens historia, och det i ett läge där containerhandeln ökat globalt under året. Det är svårt att med ord beskriva allvaret i situationen", säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs hamn, enligt pressmeddelandet.

Den totala godsvolymen i hamnen förra året stannade dock ändå på strax över 40 miljoner ton, vilket är ungefär lika mycket som 2016, bland annat för att exporten av bilar ökade.

Oenigheterna i Göteborgs hamn, som gäller bland annat arbetsvillkor och fackligt inflytande, har pågått en längre tid. Dessutom pågår flera rättsfall kring konflikten.