I våras släppte European Cyklist Federation, ECF, sin första stora jämförelsestudie över den europeiska cykelindustrin. Den visar att cykelindustrin sysselsätter 655 000 personer i Europa i dag jämfört med omkring 300 000 som arbetar inom stålsektorn. Nya forskningsresultat från Lunds universitet visar också att samtidigt som samhällsekonomin belastas av bilkörning innebär varje cyklad kilometer istället en lättnad för samhällets budget på drygt en krona.

– Samhället satsar på infrastruktur för bilar trots att cyklingen ger mer tillbaka, säger Jakob Hammarbäck, cykellobbyist, cykelpendlare och trafikkonsult från Uppsala.

Han står med ena handen på cykelsadeln. Lådcykeln är hans vardagsfordon och främsta hjälp med livspusslet. Jakob Hammarbäck menar att medan hälsa och miljö är givna aspekter lyfts de samhällsekonomsiska argumenten fram mer sällan.

Artikelbild

| Jakob Hammarbäck tycker att det borde finnas ett pedalavdrag. Då skulle färre cyklar bli stående när de gått sönder. "Och flygande reparatörer, som gör hembesök, är ingen dum idé"

– Att ha bil kostar. Den som cyklar istället för att köra bil får pengar över att spendera på annat, vilket gynnar både privatekonomin, lokala företag och samhällsekonomin, säger Jakob Hammarbäck.

Han säger att cykling också främjar den lokala ekonomin genom att den sprider ut köpkraften och ”suddar ut” de öar av butiker som ofta bildas runt bland annat tåg- och busstationer.

I Uppsala län har det sedan 2010 funnits en cykelplan för ökad cykling i länet. Jakob Hammarbäck tycker inte att det har hänt så mycket de senaste åren.

Men Johan Lundqvist (Mp) säger att majoriteten nu lägger i en högre växel för att göra Uppsala till landets främsta cykelstad.

Artikelbild

| Jakob Hammarbäck stannar vid en karta. "Det här är en ny, bra grej. Cykelkartor med bra översikt: hur tar jag mig härifrån till olika punkter".

Hälsa och miljö lyfts ofta fram som fördelar, varför inte ekonomi?

– Som kommunpolitiker ser man på frågorna mer praktiskt konkret. Det finns goda lokalekonomiska skäl också men de har inte fått så mycket mediauppmärksamhet än.

Artikelbild

För att Uppsala ska bli lika cykelvänligt som Nederländerna prioriteras nu snabbcykelleder och cykelbanor, säger Johan Lundqvist.

Vilka politiska konflikter tror du kommer uppstå?

– Utrymmeskonflikter. Cykelbanor och cykelkörfält behöver utrymme som måste tas från bilisterna. Så är det.

Jakob Hammarbäck sätter på sig cykelhjälmen och leder cykeln mot cykelbanan.

– Supercykelvägar är ett ”kuttersmycke” att hänga i julgranen. De ger publicitet och syns. Men det räcker inte. Det behövs andra insatser med: ordentliga undersökningar av vilka behov som faktiskt finns, regelbundna mätningar av cykling och underhåll.

– Och det skulle kunna finnas lokala cykelambassadörer. Vi är många som skulle kunna rapportera skador eller hinder som drabbar oss cyklister.