Om budgeten röstas igenom i riksdagen innebär det ett tillskott på 70 miljoner kronor till Uppsala läns förskoleklasser och grundskolor. Enköpings kommun skulle i så fall få 9,8 miljoner kronor, mest av alla i länet. Dessutom skulle Håbo kommun få 3,9 miljoner.

– Det är mycket pengar för vår kommun. Självklart är det en av Lärarnas Riksförbunds stora frågor, likvärdigheten mellan skolorna i olika kommuner. Vi vill inte att det ska spela någon roll om man har sitt barn i Enköping eller Pajala, man ska få samma förutsättningar, säger Jenny Wibrell, kommunombud för Lärarnas Riksförbund Enköping och fortsätter:

– Lärarnas Riksförbund ser positivt på ett utökat statligt ansvar över skolan. Riktade stadsbidrag är ett bra sätt att komma åt problemen med ojämlikhet mellan kommuner i landet, säger hon.

Satsningar på likvärdig skola innebär enligt en uppskattning från Lärarnas Riksförbund, en ökning på 10 000 stycken lärare i Sverige. Totalt i Enköpings kommun finns det 1 000 lärare. Hur många nya lärare i Enköpings kommun satsningen innebär, är i dagsläget oklart.

– Att få behöriga lärare till alla skolor är en viktig fråga, att ge alla skolor samma förutsättningar. Det kostar om man ska anställa kompetent arbetskraft. En skola med dålig ekonomi kan ha svårt att betala de löner som de söker vill ha. Får man extra budget för detta, borde det vara enklare. Det blir naturligtvis positivt för lärarlönerna. Pengarna kan även användas till stödfunktioner, exempelvis till specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare, säger Jenny Wibrell.

12 december röstar riksdagen om budgeten.