På torsdagen släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Det handlar om anmälda brott, vilket innebär att även händelser som efter utredning inte visar sig vara brott är med i statistiken.

Jämfört med tidigare år ligger både Enköping och Håbo på en liknande nivå. 2017 anmäldes till exempel 5 285 brott i Enköping, det vill säga 15 fler än förra året.

Antalet anmälda fall av misshandel var 327 i Enköping förra året och 105 i Håbo.

Stöldbrotten uppgick till 1 439 anmälningar i Enköping och 529 i Håbo.

I stöldbrotten ingår rån med en liten andel. 2018 anmäldes 30 rån i Enköping. Det kan jämföras med 14 året innan dess och 12 för 2016.

Under året har tidningen rapporterat om flera av dessa rån, bland annat mot puben Players Inn och butikerna Ica Bergvreten och Västerhallen.

Anmälningar om inbrott var 221 i Enköping och 100 i Håbo under fjolåret.

I hela Sverige anmäldes cirka 1,54 miljoner brott under 2018. Kategorin som ökade mest var bedrägerier och annan oredlighet. Det handlade framförallt om datorbedrägerier och utpressningar.

Tendensen är liknande i Håbo och Enköping, i varje fall när det gäller utpressning. I Håbo anmäldes 23 fall av utpressning och i Enköping var det 44. Året innan dess anmäldes 2 i Håbo och 5 i Enköping.

Antalet anmälda bedrägerier uppgick till 406 i Enköping och 142 i Håbo. Datorbedrägerierna var 132 respektive 26 till antalet i Enköping och Håbo 2018.

För hela Sveriges del minskade antalet stöld- och tillgreppsbrott. Det var den enda kategorin där antalet anmälningar minskade i fjol.