Det var rekordstarka vindar över Åland då stormen Alfrida drog in över Östersjön i början av januari och mycket skog stormfälldes.

Att arbeta i stormfälld skog är farligt och kräver specialkunskaper och rätt utrustning. I Sverige har man högre utbildningskrav för arbete i skog, efter stormen Gudrun. Landskapsregeringen på Åland har därför vänt sig till Sverigeför för att få hjälp med motorsågsutbildning, så att den stormfällda skogen kan tas omhand på ett säkert och effektivt sätt.

– Det är så klart ett hedersuppdrag att bli tillfrågad av ett annat lands regering. Då är det klart att man ställer upp, säger motorsågsinstruktör Anders Samuelsson som arbetar vid Skogsstyrelsen i Uppsala, distrikt Uppsala-Västmanland.

Han åker över till Åland i mars till det första kurstillfället. Blir intresset stort för utbildningen kommer Skogsstyrelsen ställa upp så mycket som det behövs.