GAPF är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och som sätter individers rättigheter före kulturers och religiösa samfunds traditioner och regler. Solveig Zander utsågs till ambassadör för föreningen i samband med en gala i Stockholm på söndagen.

– Jag är stolt över att ha blivit utsedd till ambassadör för GAPF, och glad över att en av de 73 punkterna i överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna handlar om lagstiftning när det gäller hedersbrott, säger Solveig Zander.

Hon anser att det behövs en tydlig lagstiftning med en egen straffskala för hedersbrott, och ökad kunskap om hedersrelaterade brott hos berörda myndigheter, i skolvärlden och i samhället i stort för att förhindra att brott begås mot unga människor i hederns namn.

– Lagstifta om strängare straff, om skydd när man märker att något är fel, om skarpare regler för att stoppa könsstympning och möjligheter att omhänderta barn i utsatta situationer. Dessutom måste man jobba förebyggande, med ökade anslag för att förhindra våld mot kvinnor, säger Solveig Zander.

Särskilt viktig tycker hon det är att kunna skydda barn i utsatta situationer:

– Vi måste visa att det svenska samhället inte accepterar att småtjejer tvingas gifta sig med äldre män, och det är skandal att vi inte har gjort mer för att förhindra att det sker. Vi behöver skarpare regler för att stoppa könsstympning, och möjligheter att omhänderta barn vid misstanke om hedersvåld, säger Solveig Zander.