I Enköping anmäldes 455 våldsbrott under 2017 enligt Brottsförebyggande rådets, Brås, preliminära statistik. I Håbo anmäldes 171. Det var en ökning av antalet anmälningar i Håbo med 20,4 procent i Enköping med 18,8 procent jämfört med 2016.

Antalet anmälningar av misshandel (som är den största kategorin inom våldsbrottsligheten) ökade också, från 111 till 133 i Håbo och från 321 till 358 i Enköping.

– Vi tycker inte att det är mer än det brukar vara när det gäller Enköping, säger Arne Nolén som är utredare i lokalpolisområdet.

Artikelbild

| Ökning. Våldsbrotten och bland dem misshandel har fått ökat antal anmälningar.

Däremot tycker han sig ha sett en ökning av misshandelsfall i Bålsta där gärningsmän tagit sig till samhället med tåg till pendeltågsstationen.

– Det är väl den företeelsen som är mer annorlunda än förut, säger han.

Han ser dock ingen självklar och tydlig förklaring till att antalet fall av misshandel skulle ha ökat.

– Men jag tror inte att det beror på att man anmäler mer, utan det är nog helt enkelt att det har hänt mer, säger Arne Nolén.

Misshandelsbrotten i Sverige minskade faktiskt under fjolåret med 5 procent, till skillnad från Håbo och Enköping där de som nämnts ökade.

Däremot ökade antalet anmälda våldtäkter i riket. Det var en ökning med 10 procent.

I Enköping ökade våldtäktsanmälningarna proportionellt sett väldigt mycket, från 17 till 37 stycken. I Håbo minskade våldtäktsanmälningarna från 12 till 8.

Enligt Brå anmäls ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott till polisen. Grova brott anmäls oftare än lindrigare och anmälningsbenägenheten är också större vid misshandelsfall mellan obekanta och när brotten sker på allmän plats.