Det är arbetssituationen vid vårdcentralen i Örsundsbro och vid Husläkarcentrum vid lasarettet i Enköping som gjort att Knut Bodin agerat. En i november begärd lokal förhandling om situationen i Örsundsbro har aldrig genomförts. Därför har han nu lämnat en begäran till Arbetsmiljöverket (AMV) om ett föreläggande mot Region Uppsalas förvaltning för Nära vård och hälsa.

– Det är för få läkare till för många patienter och stor omsättning av läkare. Det förekommer också vad som kan betecknas som kränkande särbehandling mot läkare som grupp, en effekt inte bara av resursbrist utan också av arbetsorganisationen, säger Knut Bodin.

En inspektion vid vårdcentralen gjordes av AMV den gångna veckan och begäran om föreläggande utreds nu vidare.

Mats Gulliksson är chefläkare vid Nära vård och hälsa och deltog vid inspektionen. Han kommenterar inte frågan om kränkande särbehandling eftersom den togs upp under sittande möte. Om läkarbristen säger han:

– En allmänläkare och en barnläkare tillträder tjänster vid vårdcentralen 1 mars vilket vänder situationen där. I övrigt finns en plan för hur arbetsmiljön ska förbättras, säger Mats Gulliksson.

Om arbetssituationen vid Husläkarcentrum säger han att rekrytering av läkare pågår.

Knut Bodin har kallat till lokal förhandling om Husläkarcentrum:

– Uppdraget måste anpassas till resurserna och vi får se om svaret från förvaltningen är tillräckligt eller om jag som huvudskyddsombud måste gå vidare till AMV, säger Knut Bodin.