Underhållsarbetet av Fjärdhundrabadet har pågått under stora delar av våren. Stig Lillsjö som är fastighetsförvaltare på kommunen berättar att ett ganska omfattande arbete genomförts vid badet.

Bland annat har alla avlopps- och rörledningar runt bassängerna plockats upp och bytts ut.

– De gamla ledningarna hade legat länge och var slitna och dessutom var de inte anpassade att användas vid simbassänger, förklarar Stig Lillsjö.

Artikelbild

| Plattor. Jens Dahlqvist från entreprenören Kolarviks Sten och Trädgård höll på att förbereda för plattläggning när EP var på plats.

När inspektörer från miljö- och byggnadsförvaltningen var på plats och gjorde en kontroll av anläggningen upptäcktes också att vattenledningarna inte höll tätt och att det läckte in grus i bassängerna.

– Nu är de utbytta mot nya plastledningar som klarar de krav som ställs på en sådan här badanläggning, redogör Stig Lillsjö.

I samband med inspektionen noterades också att den utrustning som finns i bassängerna för att fördela och sprida vattnet var felaktigt placerad, vilket påverkade vattenkvaliteten.

– Nu är även det åtgärdat. Det kommer att innebära att vi nu kommer att få ett ännu fräschare vatten i bassängerna, säger Stig Lillsjö.

Artikelbild

| Grävande. Här pågår sortering av jordmassor vid badet.

Om bassängen i Idrottshuset i Enköping skulle kollapsa och rasa in och inte längre vara användbar så har utomhusbadet i Fjärdhundra pekats ut som ett alternativ för kommunen att bedriva simundervisning. Efter bytet av rörledningar så ökar nu möjligheten att använda badet även vintertid, om det byggs in med någon form av tältlösning eller liknande.

– Det fanns även innan bytet vissa möjligheter att använda bassängerna vintertid eftersom ledningarna var placerade ganska långt ner i marken, men med bytet ökar förutsättningarna för detta ytterligare.

Artikelbild

| Precision. Här måttar Linas Petrulis så att plattorna ska ligga rakt och på ett slätt underlag vid entrén till badet.

Förutom bytet av ledningar har flera större träd huggits ned för att öppna upp badområdet. På stora delar av badområdet kommer nytt gräs att läggas ut och så kommer det staket som finns runt beachvolleybollplanen att bytas ut. Vid bassängerna har även nya duschar satts upp och så har de tre bassängerna målats om.

Tanken är att Fjärdhundrabadet ska slå upp sina portar den 25 maj.

– Det är planen, men det kan bli plus eller minus någon dag beroende på om det nya gräset har rotat sig ordentligt fram till dess, förklarar Stig Lillsjö.