Arbetsmiljöverket har inspekterat Grönsöö säteri AB och arbetsmiljöarbetet som bedrivs inom bolaget. Anledningen är den svåra olycka som inträffade i mitten av oktober då en man i 60-årsåldern omkom.

Arbetsmiljöverket konstaterar att en utredning påbörjats med anledning av olyckan. Verket kräver nu att bakomliggande orsaker till olyckan utreds så att risker för ohälsa och olycksfall i framtiden förebyggs. Svar ska lämnas senast 21 november.