Under februari ska markprover tas vid Paushuset inför en eventuell ombyggnad av fastigheten.

– Vi måste se om det behövs arkeologiska utgrävningar på tomten så vi vet vad vi kan göra där, eller inte, säger Johan Thorwid, VD vid fastighetsbolaget Andersson Company som äger Paushuset.

En arkeologisk utgrävning är både kostsam och tar tid och det vill man om möjligt undvika när fastigheten görs om. En ny Stattgrop vill man inte se.

– Målet är att se hur långt ner kulturlagren ligger, eller om det bara är lera där. Vi misstänker att det bara är lera under hela huset då det står så djupt, troligen försvann kulturlagren när huset byggdes, säger Johan Thorwid.

Vad som ska göras med byggnaden är alltså ännu inte bestämt. Om den ska byggas om helt eller delvis, eller kanske rivas. Om det byggs garage under huset måste golven sänkas och då måste man veta om en arkeologisk utgrävning krävs, vilket kan innebära ett stopp i byggprocessen.

– Då kan det vara bättre att behålla marknivå som nu och att bygga uppåt, säger Johan Thorwid.

Planer finns för både bostäder, kontor och butiker i fastigheten.

– Tanken är att den inte ska se ut som idag. Vi hoppas att en detaljplan för fastigheten ska finnas klar till 2021, säger Johan Thorwid.

Den stora lokalen i bottenplanet står fortfarande tom efter att Åhléns flyttade ut i januari 2016. Dit hoppas Anderson Company fortfarande på att få temporära hyresgäster.

– Det är inte så trevligt att lokalen står tom och vi kommer att fortsätta med tillfälliga mässor och events i lokalen, säger Johan Thorwid.