I november berättade tidningen att arkitektbyrån White har fått i uppdrag att göra en förstudie inför bygget en ny gymnasieskola. Dagens skola, Westerlundska gymnasiet, har gjort sitt. De äldsta delarna är från 1969 och de yngsta har snart 40 år på nacken.

Den nya gymnasieskolan, som man räknar med ska stå i åtminstone ett 70-tal år efter att den har invigts, kommer inte att stå färdig ännu på flera år. Vid mars månads utgång ska White arkitekter vara klara med förstudien och lämna över den till Enköpings kommun. Nya gymnasiet ska ha plats för 1 600 elever.

I förstudien ska förslag över skolans utformning, funktioner och placering finnas med. Även en grov kalkyl över byggkostnaden ska ingå.

Artikelbild

| Nuvarande Westerlundska gymnasiet har snart gjort sitt.

Ulrika Wallin på White arkitekter är projektledare för förstudien. Hon berättar att man hittills har haft två workshops, den första om samverkan.

Det gäller bland annat att involvera aktörer som kan använda skolans lokaler andra tider av dygnet än skoltid, för att lokalerna ska utnyttjas effektivt och samtidigt vara till nytta för övriga samhället.

Framtidens lärandemiljöer handlade den andra workshopen om. Det gäller att bygga flexibelt för att klara framtidens krav.

Nästa vecka blir det en tredje workshop, om hållbarhet. I den ska även en del elever delta.

– Det är alltid intressant att ha med eleverna, för att det är deras framtid vi pratar om, säger Ulrika Wallin.

– Skolan ska bli en trygg miljö för alla och man ska känna att man hör hemma där. Många elever idag känner inte att de hör hemma i skolans värld, därför är det viktigt att skolan är ett ställe där folk vill vara. Även om det inte går så bra i skolan ska man fortsatt känna en lust att gå dit. Det ska vara en arkitektur som stödjer upp en samlingsplats för elever och lärare, säger hon.

Byggnaden ska också vara hållbar ur ett energi- och klimatmässigt perspektiv.