Det sista uttåget anfördes av fullmäktiges ordförande Rolf Carlsson, arm i arm med kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund.

Merparten av personal och verksamheter har redan flyttat ut ur kommunhuset som bedömts otjänligt som arbetsplats, och kommer att rivas till en beräknad kostnad av sex miljoner kronor.

Kvar i kommunhuset är ännu centralarkivet och serverrummet, planering av flytt även av dem pågår.

Artikelbild

| Ingvar Smedlund och Rolf Carlsson, ledde processionen ut från det allra sista mötet i kommunhusets fullmäktigesal.

Kommunhuset stod färdigbyggt 1973, och dit flyttade då politiker och förvaltningar i den 1971 bildade storkommunen som före sammanslagningen höll till i ”gamla nämndhuset” på Kyrkogatan 9/Rådhusgatan 8, Hantverksföreningens hus.

Kommunfullmäktige har sedan 2017 fått besked om förestånde flytt men datum har skjutits fram flera gånger. Men nu har det slutligt bestämts att fullmäktige lämnar kommunhuset och samlas igen 16 september, men då i Korsängsskolans aula.

Anpassningen av aulan pågår, bland annat ska en hörselslinga och en hiss upp till scenen installeras. Såväl hörselslingan som hissen kommer att tas med från kommunhuset eftersom man vill återanvända så mycket som möjligt därifrån.