Flytten av arméstaben är en del i att skapa en mindre sårbar ledningsstruktur för försvaret. Från att ha koncentrerat ledningsförmågorna till centrala Stockholm, flyttas staberna för flyget till Uppsala och Luftstridsskolan, för marinen till Muskö och för armén till Enköping. Tidigare var Livgardet i Kungsängen ett alternativ för arméstaben.

Hur många tjänster som berörs när arméstaben flyttas är oklart, men i förslaget om en ny ledningsförmåga som lades i februari förra året angavs att drygt 300 personer berörs vid en flytt av de tre staberna.

Förutom att omlokaliseringen av de tre försvarsgrenarnas staber gör ledningsförmågan mindre sårbar påpekas i förslaget också att hyreskostnaderna i Stockholm minskar genom flytten, och att staberna på de nya orterna kan ske i Fortifikationsverkets lokaler vilket skulle ge bättre kontroll över kostnader och möjligheter att utveckla verksamheten.

Artikelbild

| Generalmajor Karl Engelbrektson, arméchef.

E-P har sökt men varken nått general Karl Engelbrektson, chef för arméstaben, eller överste Mattias Hanson, förbandschef i Enköping, för kommentarer, men datum för etablering av arméstaben i Enköping har bekräftats av garnisonens kommunikationschef.

Var inom garnisonen som arméstaben kommer att placeras har inte gått att få upplysningar om. Däremot står det klart att Fortifikationsverket som äger en stor del av de fastigheter som försvaret hyr för sina verksamheter, har långt framskridna planer på att köpa de fastigheter där tidigare Bahco ventilation/Stratos hade verkstäder och kontor.

Fortifikationsverket har under en följd av år hyrt merparten av de byggnaderna av det privata företag som äger dem, och i sin tur hyrt ut dem till olika försvarsverksamheter.

– Sedan en tid tillbaka har förhandlingar förts med den nuvarande ägaren Kungsleden om köp av fastigheten. När köpet kan avslutas har jag ingen information om. Inte heller vet jag hur försvaret planerar att använda de sammanlagt 42 000 kvadratmeter som byggnaderna består av, säger Fortifikationsverkets fastighetsansvariga i Enköping, Monika Eriksson.

Artikelbild

| Enköpings garnison blir arbetsplats för allt flera.

Enköping var tidigare stationeringsort för vad som då hette Armécentrum. Dåvarande generalinspektören för armén, motsvarande arméchef var generalmajor Paul Degerlund. Staben var då placerad i Stratosfastighetens höghus, och vid staben fanns 85 tjänster. Ett halvår efter etableringen i Enköping i juli 1998 var 15 tjänster vid staben fortfarande obesatta.