Mats Björklund är miljöarbetare på Återbruket. Trots att det inte har gått så många dagar sen säckförbudet infördes tycker han att besökarna har anpassat sig bra.

– I stora drag har det gått fint, folk förstår varför vi har gjort denna ändring. Sen vill vi inte vara benhårda just nu i början, det ska vara trevligt för folk att komma hit, säger han.

Varför gör ni detta?

– Det var för att personer kunde ha olika sorters skräp i sina säckar, skräp som inte ska slängas i samma container. Det ska vara rätt sorterat om man slänger här. Dessutom är plasten som säckarna består av enkel att återvinna, slänger man säckarna för sig själva får vi en bra återvinning, säger Mats Björklund.

Ännu är inget system för återanvändningen av plastsäckarna i gång.

– Det är bland annat frågor som hämtning vi ska lösa, vi har en plan, men jag kan inte säga riktigt när det är löst.

I ett pressmeddelande som rör säckförbudet skriver Vafab Miljö. "Med över två miljoner besök på Återbruken varje år blir det allt viktigare att förbättra sorteringen". Enligt Vafab Miljö står varje person för 500 kilogram avfall per år. Mats Björklund och hans kollegor är på plats i Enköping för att hjälpa besökarna att sortera rätt.

– Folk behöver bara fråga om de behöver hjälp, vi är ju här för dem. Om folk är nyfikna eller fundersamma på var de ska slänga visst skräp som de har med sig i säckarna och då visar vi dem mer än gärna, säger han.