– Vi var aldrig ute efter att häva avtalet, vi ville visa att kommunen gjort fel i upphandlingen, så vi har fått precis så mycket rätt som vi ville, säger Anders Gustavsson, vd på Taxi Enköping som är en av två parter som överklagat upphandlingen.

Den andra parten är Taxi Exact, som är missnöjda med underlaget till upphandlingen.

Taxi Exact har sedan en tid skött bland annat färdtjänst, skolskjuts och resor för barn med särskilda behov i kommunen. Tidigare i år förlängdes deras avtal, trots att en ny upphandling egentligen skulle ha skett.

På grund av att upphandlingen drog ut på tiden anser kommunen att de behövde förlänga avtalet. Detta för att inte riskera att färdtjänst eller skolskjuts skulle upphöra, något de ser som en hänsyn till allmänintresset.

I sin dom menar Förvaltningsrätten att kommunen har rätt i sitt beslut att förlänga avtalet, men att en alldeles för kort tid har beräknats för en eventuell överprövning av upphandlingen.

– De måste vara ute i god tid med upphandlingarna, så att både de och leverantörerna har tid att sköta det rätt. Det är något jag sa till dem redan innan den här upphandlingen blev försenad, säger Anders Gustavsson.

Det förlängda avtalet ska enligt domen kvarstå, då det ingåtts för en relativt kort och begränsad period och för att hänsyn måste tas till det tvingande allmänintresset.

Avtalet med Taxi Exact har förlängts till den 7 januari nästa år.