Badet stängdes helt över helgen då det upptäckts bakterier i vattnet i lilla plaskpoolen. De tre bassängerna vid badet har samma reningsverk och åtgärder måste därför göras i alla bassänger.

– Vi tömde den lilla plaskbassängen, där vi fick utslag på proverna, och rengjorde den. De stora bassängerna har chockklorerats i 48 timmar och öppnades för bad igen på måndagen, säger badmästare Kenneth Svensson.

Om man tvingats tömma samliga bassänger hade badet fått stänga för säsongen då det handlar om 600 kubikmeter vatten.

Att det bildas bakterier i utebassänger en varm sommar är inte ovanligt. Belastningen är hög med många badande och vattnet blir varmt, upp mot 30 grader.

– Bassängerna provtas både automatiskt och manuellt tre gånger per dag och det görs större tester var 14:e dag, säger Kenneth Svensson.

För att undvika bakterier i vattnet är den personliga hygienen viktig bland de badande.

– Man ska duscha och tvätta sig innan man går i bassängen, precis som i simhallen, säger Kenneth Svensson.

Bakterierna i Fjärdhundrabassängerna har inge koppling till de ehec-bakterier som tros finnas vid vissa Mälarbad.