- Det är takonstruktionen som skadats och den behöver en omfattande renovering, säger Anders Grape som själv var på plats och följde släckningsarbetet. 
Invändigt verkar dock kyrkan ha klarat sig från rök- och vattenskador.
- Vad jag vet har det runnit lite grann efter väggarna men inga direkta vattenskador. Den gamla orgeln, altartavlan och predikstolen täcktes över vid branden, säger Anders Grape.
En mängd värdefulla inventarier bars ut ur kyrkan av församlingsbor som kom för att hjälpa till när det började brinna.

Branden bröt ut strax före klockan 20 på fredagskvällen i samband med ett våldsamt åskväder och tros ha orsakats av ett blixtnedslag. När räddningstjänsten anlände brann det på vinden med öppna lågor och rökdykare lyckades ta sig in och släcka. Arbetet därefter var inriktat på att frilägga glödhärdar och släcka med skum och vatten. Enligt räddningstjänsten är en tredjedel av av vinden brand- och rökskadad och en del av plåtarna på taket togs bort för att komma åt glödhärden.

Enköpings-Näs kyrka byggdes ursprungligen omkring år 1200 som en romansk stenkyrka med torn, långhus och kor. Genom århundradena har den genomgått flera om- och tillbyggnader.