Nya Storskogens förskola är en tillfällig lösning. Bygglovet gäller till 31 augusti 2020. Sedan måste den ersättas med en permanent förskola.

På senaste sammanträdet i skolnämnden beställde nämnden en förstudie för en sådan permant förskola.

– Paviljongförskolor är ingen bra långsiktig lösning överhuvudtaget. Inte om man kan ha en färdig lokal, men om man annars inte kan erbjuda platser och då skulle få vitesföreläggande så finns inget annat alternativ, säger Sven Jansson (S), skolnämndens ordförande.

– En permanent förskola när man har ett permanent behov är givetvis att föredra, fortsätter han.

Efter förstudien ska den nya förskolan sedan beställas enligt ett ramprogram, en enhetlig modell som skolnämnden har beslutat om för hur de framtida förskolor ska utformas.

– Men sen måste vi mycket noggrant utvärdera förskolan i Örsundsbro för att det är den första som byggs utifrån ramprogrammet. Man måste se om det går att göra det ännu bättre. Det är först när man har gjort det en gång som man kan modifiera utifrån en verklighet, säger Sven Jansson.

– Sedan ska den nya förskolan också vara estetiskt tilltalande. Det ska vara god estetik både ute och inne och god kvalitet.

Ramprogrammet har två storlekar på förskolor, 120 eller 160 platser, sex eller åtta avdelningar.

– Det som man måste titta på nu är om behovet är 120 eller 160 platser. Det är väldigt viktigt att komma fram till det.

En ny förskola kommer att kosta uppskattningsvis 40 miljoner till 60 miljoner kronor att bygga.