Istället blänker solen i Aronsborgsviken och barn från Ellensborgs förskola leker i lövhögen. Tidigare har de borrat ett bihotell och planterat i krukor.

– Många talar om klimatkrisen, men grundförutsättningarna för att klara den handlar ju om den biologiska mångfalden, om de resurser som jorden ger, säger Anett Wass, kommunekolog i Håbo, som menar att hennes viktigaste uppdrag är att se till att de gröna värdena finns med från början till slut.

Hennes kollega, Anna Atterlöf, är inne på samma spår:

Artikelbild

| Susanne Lång, förskollärare vid Ellensborgs förskola visar barnen olika växter och insekter.

– Vi behöver öka kunskapen hos alla som arbetar i kommunen, så att vi både kan genomföra projekt där den biologiska mångfalden bevaras och återskapas.

Enligt FN är en av de största anledningarna till att arterna dör ut att människan tagit över mark där insekter och djur brukade leva.

– Just därför är jag extra stolt över de två naturbeteshagar som vi stänglsat åt fåren i år, säger Anett Wass.

Hon menar att naturbete är ett bra exempel på hur den biologiska mångfalden kan stärkas. Ett annat är att sluta använda kemiska bekämpningsmedel. Dagen till ära visar kommunen upp en vattenångs-maskin som tar bort ogräs.

Artikelbild

| Anett Wass visar upp en låda med exempel på invasiva växtarter, det vill säga växter som snabbt tar över ett område och som skapar enfald istället för mångfald.

– För tre, fyra år sedan hade vi stora problem med Björnlokan. Då använde vi Roundup, men nu hugger vi ner roten med spade istället, säger Ingela Boman, trädgårdsmästare.