Det menar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i ett beslut.

Det var vård- och omsorgsnämnden i kommunen som gjorde en så kallad lex Sarah-anmälan.

Personal slog larm sedan blåmärken upptäckts på en av de boende, något som misstänks ha orsakats av felaktiga arbetsmetoder.

IVO slår fast att kommunen har utrett orsakerna skyndsamt och vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande situationer inträffar igen. Personen ska också ha förts till akutmottagning för att få skadorna undersökta.

Kommunen har, enligt beslutet, visat att man bland annat har gjort ökade utbildningsinsatser samt omplacerat eller sagt upp personal efter det inträffade.