Från början var det tänkt att gång- och cykelbron åter igen skulle vara på plats i början av november. Tidningen har sedan berättat om att återinstallationen har försenats.

Eftersom man trodde att det kan finnas rester av en tidigare bro vid brofästena har en arkeolog från Upplandsmuseet genomfört en undersökning på platsen. Arkeologen hittade dock ingenting, men processen har i vilket fall försenats. Det har funnits en äldre bro på platsen så långt tillbaka som till 1200-talet.

– Jag har precis fått ritningen. Man ska bygga nya brofundament. Bron står fortfarande i Gävle där den renoverats. Sedan ska den transporteras hit, berättar Rickard Westlöf, enhetschef på Enköpings kommuns fastighetsavdelning.

När är då bron åter igen på plats?

– Jag skulle tippa i början av nästa år. Men kanske, kanske före jul, säger Rickard Westlöf.

Tidigare har även bron vid Joar Blå renoverats av samma företag i Gävle som nu har hand om Fisktorgsbron. Westlöf beskriver hur Fisktorgsbron var mer illa åtgången av tidens tand än Joarbron.

– Den var väldigt angripen av rost, framförallt de delar som legat vid fundamenten, berättar han.

Efter att den nyrenoverade Fisktorgsbron väl är på plats kan turen komma till nästa bro över Enköpingsån, gångbron mellan Fisktorgsbron och Joarbron.

Den bron ska besiktas och kontrolleras, förmodligen under våren. Sedan återstår det att se om även den ska renoveras.

Fisktorgsbron tillverkades av Enköpings Mekaniska Verkstad 1894.