Regeringens vårändringsbudget innehöll nya tillskott på totalt 2,6 miljarder kronor. Största nya satsningen är 1,5 miljarder ytterligare till välfärden i form av bland annat ökad tillgänglighet till sjukvården. En annan ny satsning består av 400 miljoner kronor som bland annat ska finansiera sommarjobb för unga.

– Sommarjobbssatsningen tycker vi är jättebra. Det är något som vi har jobbat med i Enköping hela den här mandatperioden. Just att ge ungdomar chans till ett första jobb är oerhört viktigt och det kostar kommunen en hel del. Nu är vi glada över att staten är med och skjuter till en del pengar, kommenterar Helena Proos (S), finanskommunalråd i Enköping.

Finansdepartementet har räknat ut hur mycket regeringens budget för 2018 motsvarar i kronor och ören ute i kommunerna. Siffrorna baseras på folkmängd, men de faktiska tillskotten beror på saker som fördelningsnycklar och om kommunerna faktiskt söker pengar.

Artikelbild

| Helena Proos ser pengarna som går till vården som betydelsefulla även ur ett kommunalt perspektiv.

De totala välfärdssatsningarna 2018 motsvarar ungefär 94 miljoner kronor i Enköping och 40 miljoner i Håbo.

De 94 miljonerna för Enköpings del är något som Helena Proos sedan tidigare har räknat in i årets budget, men hon påpekar att den ansenliga summan är långt ifrån oväsentlig för kommunens del.

– Viktigast egentligen är välfärdsmiljarderna som blir miljoner i vår kommun. Vi är så otroligt beroende av att de finns och att de fortsätter komma. Det är de pengarna som hjälper till att bygga upp vår kärnverksamhet, säger Helena Proos.

– Om man tittar över tid är det fantastiskt att se hur mycket extramedel som den här regeringen har skjutit till kommunerna. Vi skulle ha haft jättesvårt att klara vår ekonomi överhuvudtaget med bibehållen välfärd om inte staten hade prioriterat kommunerna, säger kommunalrådet.

Artikelbild

Fler poliser som är bättre utrustade och tillgängligare vårdcentraler är två saker som Pyry Niemi hoppas att Håboborna kan komma att märka av.

– Sen är den stora satsningen i vårändringsbudgeten sjukvården. Det betyder också positiva saker för Enköpings kommun, tillgången till vården och att man kan minska köerna. Det är jätteviktigt för Enköpingsborna. Man måste se budgeten som sådan att man inte kan få allt i kommunkassan, utan att det viktiga är att pengarna går till det som Enköpings kommuns medborgare har behov av och tycker är viktigt, säger Helena Proos.

Pyry Niemi (S), riksdagsledamot och Håbobo, funderar över hur regeringens budget kommer att märkas för den enskilde Håbobon.

– Det jag hoppas är att regeringens satsning på trygghetsskapande åtgärder kan ge några fler poliser i Håbo, även om det är inte är något som vi styr över.

– Sen är välfärdsmiljarderna viktiga. De pengarna behövs, inte minst på sjukvårdssidan. Där har vi ett starkt behov av att förstärka vårdcentralsdelen i Håbo. Vi behöver öka tillgängligheten.

Riksdagsledamot Niclas Malmberg (MP) lovordar stödet på 150 miljoner kronor till solceller.

– En förhoppning är förstås att budgetförstärkningen kommer synas i form av allt fler solceller på tak också i Enköping, säger Niclas Malmberg.