Bygglovet är klart för kommunens samsjuklighetsboende som skulle stå färdigt hösten 2019.

Nu har det blivit förskjutningar i tidsplanen och först i maj 2020 beräknas boendet vara klart och verksamheten ska vara igång efter sommaren.

Boende i närområdet har varit kritiska till planerna. Bland annat anser man att kommunens information om bygget varit dålig till närboende.

Två överklaganden av bygglovet har kommit in till miljö- och byggnadsnämnden.

I det ena fallet uppger personerna att de känner sig överkörda av kommunen då flera närliggande hushåll inte fått någon information i samband med grannåhöran. Vidare anses att kommunen inte kan garantera att personer som ska bo vid det nya boendet är ofarliga för omgivningen. Även utformningen av byggnaden ifrågasätts då den anses för stor och skiljer sig från de ursprungliga planerna.

I den andra överklagan påpekas att vatten- och avloppsfrågan inte undersökts tillräckligt och att bygget kan påverka andra vattentäkter i närområdet. Även här ifrågasätts säkerheten för närboende och utformningen av byggnaden.

Om förseningen och överklagandena kommer att påverka verksamheten är oklart. Vid socialnämnden är man dock mån om att komma igång så snart som möjligt.

– Motivet för boendet är dels ekonomiskt, att undvika dyra externa placeringar för vuxna. Men det handlar även om kommuninvånare som far illa, det här är ett sätt att ta hand om sjuka personer, säger Solweig Eklund (S), ordförande i socialnämnden.

Samsjuklighetsboendet har 12 platser och riktar sig till personer med dubbeldiagnoser, missbruk i kombination med psykiska men även fysiska problem.

Ett flertal nya tjänster ska tillsättas, bland annat sjuksköterskor och behandlingsassistenter.