Onsdagskvällens möte i kommunhusets fullmäktigesal var den fjärde träffen av liknande slag som allianspartierna har hållit sedan i höstas. Nu handlade det om miljöpolitiken och Kristina Yngwe från miljö- och jordbruksutskottet var kvällens huvudperson.

Kristina Yngwe ville inte uppehålla sig vid de miljöfrågor där man är överens över parti- och blockgränserna, utan riktade in sig på skiljelinjerna mellan Alliansen och sittande S- och MP-regeringen.

– En grundläggande skillnad är att vi i Alliansen fokuserar på resultat och att vi fokuserar på kostnadseffektivitet, sa hon och menade att regeringspolitiken inte är lika resultatinriktad när det gäller att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå maximalt med utsläppsminskningar.

Artikelbild

| Kristina Yngwe riktade in sig på skillnaderna mellan Alliansen och regeringen.

– Klimatarbete, miljöarbete och tillväxt går hand i hand, sa Kristina Yngwe.

Ett exempel från motståndarsidan som hon sågar på den punkten är subventionen av elcyklar.

– Det finns inget som säger att det kommer att ge någonting av utsläppsminskningar.

Hon tycker också att det är onödigt att uppmuntra elcyklar med subventioner när elcykelbranschens försäljnings enligt hennes uppfattning redan seglade i medvind innan subventionen nu infördes.

En annan av regeringens åtgärder som Kristina Yngwe inte anser ger maximal effekt är flygskatten. Hon skulle hellre se att man inriktade sig på att få en större andel förnybart bränsle i flygplanens tankar än att ta ut en skatt per flygstol, oavsett vilket bränsle planet framförs med.

– Flygskatten är inte ett särskilt effektivt styrmedel. Vi i Alliansen säger att man ska gå på utsläppen i stället.

– Vi ska jaga utsläppen och inte jaga transporterna, sa Yngwe och poängterade att vägtransporterna utgör en större andel av utsläppen än vad flyget gör.

Inom avfall och kretslopp ser hon en tydlig skiljelinje, där hon talade om att Stefan Löfven (S) i början av sin regeringsperiod har talat om att kommunalisera förpackningsåtervinningen.

– Här ser vi från Alliansens sida att näringslivet spelar en jättestor roll med sitt producentansvar. Vi från Alliansen har sagt: låt näringslivet sköta det här.

Inom skogspolitiken ser hon andra skiljelinjer.

– Det är viktigt att man kan kombinera brukandet av skogen med biologisk mångfald.

Kristina Yngwe varnade för en situation som hon säger har uppstått för skogsägare i Norrland, där skogsägare har byggt upp så höga miljövärden i sina skogar att de inte får avverka den på grund av skogarnas höga miljövärden.