På torsdagskvällen kom beskedet: dagmammorna i Österunda får behålla jobbet ett år till.

Föräldragruppen till de tio barn som berörs av frågan begärde ett möte med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Under torsdagskvällen ägde mötet rum och enligt föräldern Julia Sjöblom är nämnden oenig i hur frågan ska hanteras framöver.

– Trots att antalet barn i kommunen ökar så kan kommunen komma att lägga ner barnomsorgsplatser, säger Julia Sjöblom, vars dotter Frida går på familjedaghemmet.

Artikelbild

| Drabbade föräldrar krävde möte med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på torsdagen.

Hon framhåller även att frågan inte bara gäller Österunda.

– Kommunen sparar in kostnader på barnomsorgen och det är en landsortsfråga, säger hon.

Mats Flodin, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, bekräftar att dagbarnvården i Österunda ska finnas kvar till hösten 2020.

– Det är svårt att säga hur det ser ut med budgeten 2020 och vad som händer med verksamheten framöver, säger han.

Artikelbild

| Julia Sjöblom, förälder till Frida som går på familjedaghemmet i Österunda.

I dagsläget är det tio barn på kö till dagbarnvården i Österunda, men trots populäriteten kan verksamheten alltså komma att läggas ned om ett år. Föräldrarna är oroliga över framtiden – trots det tillfälligt positiva beskedet.

– Barnen trivs väldigt bra hos dagmammorna. Det är tråkigt att politikerna inte satsar på välfungerande dagbarnvård. Barn är mer än bara siffror, säger Linus Lindblom, pappa till Filip och Oliver på Österunda dagbarnvård.

Att verksamheten får vara kvar ett tag till tror han bara beror på föräldrarnas protester. Diskussionen om nedläggning var uppe redan under föregående år men sköts även då upp ett år efter att upprörda föräldrar kontaktade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Föräldrarna tror att en nedläggning skulle påverka särskilt de föräldrar som pendlar till jobbet. Även barnens trygghet och trivsel skulle påverkas.

– Jag har pratat med föräldrar som säger att om detta läggs ner så måste familjen flytta, säger Julia Sjöblom.

Hon belyser även att dagbarnvård är personligt och mer som att vara hos "en släkting eller vän", snarare än i en förskola.

– Barnen blir inte bundna till en viss plats, utan kan klättra i träd i skogen så att överskottsenergin försvinner, för att sedan sitta inne och fokusera på allt från mattetal till att rita. Pedagogiskt så finns det ett sånt driv, tycker Julia Sjöblom.

Enligt Monica Tägström Bergman, som är verksamhetschef för förskolan inom Enköpings kommun, kommer andra förskoleplatser att erbjudas till barnen om dagbarnvården stängs i framtiden – men på orter på en dryg mils radie från Österunda.