På andra sidan Torggatan står ett av de nya höga husen. Pausparkeringen håller på att bebyggas med andra höga hus. Och på Möbelhustomten kommer nästa höga hus (ett sjuvåningshus) att byggas om den detaljplan som ska tas upp på kommunfullmäktige nu på måndag antas.

Så ser omgivningen ut för makarna Lennart och Vanja Sand, som bor i bottenvåningen på ett tvåvåningshus i hörnet av Kryddgårdsgatan och Torggatan. Här var Lennart Sands föräldrahem och här har han bott i hela sitt liv, till en början i tidigare hus på tomten och sedan 1952 i nuvarande hus.

På måndagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige ska planen för Möbelhustomten och Hälsohuset upp för beslut. Allra högst bebyggelse i den planen, sju våningar, har ritats in i hörnet nära Sands hus.

Artikelbild

| Lennart och Vanja Sand på promenad. Till höger har de lägre bebyggelse med småstadskaraktär.

I sitt yttrande över planen beskriver paret att de redan lever i skuggan av kvarteret Hökaren och kommer att skuggas av kvarteret Fältskären (Pausparkeringen). De önskar inte att hamna i skuggan av ytterligare ett högt hus, det på Möbelhustomten.

– Det blir mörkt i lägenheten också när det blir så högt runt omkring, säger Vanja Sand.

Det finns ytterligare två lägenheter i huset, ovanför paret Sands lägenhet som får mörkast nere på gatunivå.

Vanja och Lennart Sand uppmanar kommunens ämbetsmän att ta en promenad från kommunens kontaktcenter på Torggatan, vidare längs Östra Ringgatan, till vänster på Tullgatan och följa Kryddgårdsgatan tillbaka. Husen längs Kryddgårdsgatan, med bland annat Wallinska gården, är betydligt lägre och av en sådan småstadskaraktär som kommunen borde eftersträva, anser makarna.

Artikelbild

| Vanja Sand framför Möbelhustomten där ett sjuvåningshus planeras.

"Efter den promenaden hoppas vi att ni förstår att man måste slå vakt om den lilla spillra av småstadskaraktär som finns kvar i Enköping och inte omgärda den av höga hus", skriver de.

– I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad står det att hus ska anpassas till befintlig bebyggelse. Vi förstår att de måste bygga bostäder, men tycker att det kan byggas lägre hus, säger Vanja Sand.

Artikelbild

| Här pekar Vanja Sand mot gammal lägre och ny högre bebyggelse.

Vanja och Lennart Sand har dessutom överklagat hela kommunens planeringsprocess kring detaljplanen för Möbelhustomten och begär att den ska hävas, då de trots att de är grannar i första skedet inte fick vara med och uttrycka sina åsikter.

– Vi har blivit överkörda från början, säger Vanja Sand.