Sedan år 2002 finns två personliga ombud i Enköping och Håbo. De jobbar för vård och omsorgsförvaltningen och finns för att ge stöd för enskilda personer med psykisk ohälsa, bland annat i kontakt med olika myndigheter.

– Vi ska vara ett extra stöd för dem som har betydande svårigheter i vardagslivet. Det kan handla om att förstå information och att göra sig förstådd. Frågor som kan få stora konsekvenser för den enskilde i kontakt med myndigheter, säger Sebastian Settergren som tillsammans med Ulrika Lundblad arbetar som personliga ombud.

Även om ombuden jobbar för kommunerna representerar de inte myndigheten i kontakten med den enskilde.

– Vi är inga myndighetspersoner och därför tror jag att vi får ett större förtroende, folk öppnar sig mer för oss, säger Sebastian som tidigare jobbat inom socialtjänsten och psykiatrin

– Det gör det lättare att stötta och göra något åt personens situation, säger Ulrika som jobbt som personligt ombud i 15 år.

Några journaler förs inte, klienten har full insyn i sitt ärende och ombuden har tystnadsplikt.

Behovet av stöd handlar ofta om kontakter med Försäkringskassan där de upplever att hanteringen av ärenden blivit mer fyrkantig.

– Förr räckte det att läkaren skrev att man var sjukskriven för depression. Nu måste de exempelvis beskriva hur besvären yttrar sig och på vilket sätt det gör att personen inte kan arbeta, säger Ulrika.

Flera personer med långtidssjukskrivning har hört av sig till dem och varit desperata då försäkringskassan inte godkänt deras sjukskrivningar. Det händer att de hänvisas till arbetsförmedlingen, trots att de inte är arbetsföra.

– Det kan bli en riktig smäll för dem som inte mår bra. Det skapar ångest och för vissa blir det ohanterbart, säger Ulrika.

För att förbättra situationen för den här målgruppen skulle de vilja se ett ersättningssystem där det inte finns några glapp mellan olika myndigheter. Att en person inte ramlar ur systemet för att den missat någon dag.

– Förr var toleransen för dem som var annorlunda större på arbetsmarknaden. Min känsla är att det blivirt snävare, det finns mindre tid och myndigheterna är mindre flexibla, säger Sebastian.

I nuläget har deras arbete stor betydelse, rent konkret har de hjälpt många till en bättre livssituation.

– Vi möter mycket tacksamhet, det kan gälla enkla saker som vi reder ut. Men när vi avslutat en klient, när vi inte behövs längre – det känns som ett stort framsteg, säger Sebastian.