Gården och huset där doktor Ernst Westerlund hade mottagning och bostad är sedan länge ett populärt besöksmål där möbler, föremål och minnen av Enköpingsdoktorn samlats. Westerlundssällskapet svarar för verksamheten och 2017 gjordes en totalinventering av allt som finns i husets två våningar.

Vid inventeringen visade det sig att det stora praktalbumet som doktorn fick 1894 då han fyllde 55 år var så skört att det inte längre kunde ligga framme.

Lösningen blev digitalisering och ett samarbete mellan Enköpings museum, Westerlundssällskapet, upplevelseförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningens projektgrupp One Dot Zero, it- och mångkunniga personer som gärna tog sig an uppdraget.

Artikelbild

| Birgitta Rotander och Inger Hultman vid den nya montern med föremål från Westerlunds tid som militärläkare.

Resultatet invigdes på lördagen av upplevelsenämndens ordförande Jesper Englundh, men pulpeten med datorskärmen där man sveper sig fram bland sidor och porträtt i praktalbumet hade redan före formalia lockat till sig besökare som Emil Björnfot, som programmerat appen till albumet, visade till rätta:

– Fascinerande, sade Barbro Sandberg som svepbläddrade och klickade upp det ena porträttet efter det andra.

Joakim Wilén, One Dot Zero, fanns med vid invigningen, och berättade om sin del i digitaliseringsarbetet:

– Kamerastativet tog tid att bygga. Albumet är stort och kameran måste sitta stadigt men justerbart rakt över det. Friläggning av alla porträttbilder tog förstås också tid, berättade han.

Artikelbild

| Ordföranden i Westerlundska sällskapet, Kerstin Maurd, hälsade välkommen och tackade alla som arbetat med digitalisering och ny monter.

Även den nya monter där föremålen som minner om doktor Westerlunds uppdrag som militärläkare placerats invigdes på lördagen.