Ett av visionens mål är att bli attraktivast i regionen med ett kreativt kultur- och fritidsliv med många mötesplatser.

ESK gymnastik har 70 ledare och 315 gymnaster, flertalet flickor, och klubben vill nu att kommunen satsar på en specialanpassad hall för en ”flickidrott”, citationstecknen är klubbens. Det påpekas också att en satsning på parkour skulle locka även killar.

En specialhall skulle förenkla träningarna för ledarna, och ge möjlighet till träning även för andra sporter med rotationer i luften, konståkning, simhopp, extremskidåkning och dans.

Fullmäktige har lämnat förslaget till upplevelsenämnden att ta ställning till.