Solelever heter projektet som är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Håbo, Upplands-Bro och Sigtuna kommuner.

Syftet är att stärka elevernas kunskaper kring energi och klimat, med fokus på solenergi.

Gröna dalen-skolan i Bålsta är en av deltagarna. Skolorna som är med ska få vara med och forma upplägget efter sina förutsättningar och behov. Naturskyddsföreningen ska stötta i arbetet.

Tanken är att man framförallt på högstadiet ska arbeta ämnesintegrerat och nära verkligheten med klimat- och energifrågorna, allt från det lilla lokala till det stora globala.

Under våren sker förberedelser. Nästa läsår ska det genomföras. Då ska det bland annat bli teoretiska och praktiska övningar varvade med studiebesök och föreläsningar.